Prezentacija izrađena uz pomoć organizacije

KONTAKT


ADRESE

Poštanska adresa/Mailing Address:
Udruženje vinogradara i vinara Srbije,
Zadarska 7,
11000 Beograd, Serbia.

ADMINISTRATIVNI PODACI

Pun naziv: Udruženje vinogradara i vinara Srbije

PIB: 105610488
Matični broj: 17732072

Račun: 205-131370-89 Komercijalna banka Beograd


Tel.:
+381 (0)69 2638103
Elektronska pošta/E-Mail:
udruz.vinogradara.vinara.srbije@gmail.com

Webmaster E-mail:
Jugoslav Rakita artrakita@yahoo.com